Monday Sep 25, 2023

แฟชั่นหมวกปีกกว้างสุดสดใสในตำนานของควีนเอลิซาเบธที่ 2

ย้อนรอยหมวกเข้าชุดของควีนเอลิซาเบธที่ 2 ข่าวใหญ่ในวันนี้คงต้องพูดถึงข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 ของสหราชอาณาจักร มีพระชนมายุรวม 96 พรรษา สวรรคตที่พระราชวังบาลมอรัล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างความตกใจและเสียใจต่อพสกนิกรชาวอังกฤษและความสะเทือนใจต่อพลเมืองโลกที่ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในสหราชอาณาจักรมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นการระลึกถึงควีนเอลิซาเบธในแง่มุมที่ดีจึงหยิบยกประเด็นแฟชั่นเรื่องหมวกหรือพระมาลาออกงานมาเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและประณีตในการเตรียมชุดออกงานของควีนเอลิซาเบธที่ 2 ความสำคัญของการสวมหมวกของควีนเอลิซาเบธที่ 2 เวลามีงานสำคัญหรืองานที่เป็นทางการเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษ มักจะมีการสวมหมวกอยู่เสมอ วัฒนธรรมการสวมหมวกนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อความพึงพอใจ แต่ยังมีนัยยะของวัฒนธรรมและความสุภาพสอดแทรกเข้าไปด้วย ซึ่งควีนเอลิซาเบธก็เป็นผู้ที่สวมหมวกเป็นประจำเมื่อออกงานกลางวัน ความสำคัญของการสวมหมวกของควีนเอลิซาเบธที่ 2 มีเหตุผลหลัก ๆ ดังนี้ แสดงความสุภาพ วัฒนธรรมอังกฤษจะกำหนดให้การออกงานสำคัญควรสวมหมวกและถุงมือเพื่อความสุภาพ ซึ่งการสวมหมวกของผู้หญิงคาดว่ามาจากความต้องการปิดบังเส้นผม เพราะถือว่าหญิงสาวที่เปิดเผยผมหรือปล่อยผมนั้นไม่สุภาพ การสวมหมวกจึงเป็นการเพิ่มความมีระเบียบให้กับทรงผม แทนมงกุฎบนศีรษะ เวลาออกงานกลางคืนควีนเอลิซาเบธที่ 2 จะสวมมงกุฎประจำตำแหน่ง แต่เวลาออกงานกลางวันจะเลือกเป็นการสวมหมวกแทน หมวกจึงมีนัยยะแทนมงกุฎบนหัวได้ด้วยเช่นกัน แสดงถึงบุคลิกภาพ หมวกที่นิยมใส่มีอยู่หลายแบบ ผู้สวมใส่จะเลือกหมวกที่เข้ากับชุดและบุคลิกภาพของตน ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ก็เช่นกัน หมวกที่เลือกจะเป็นหมวกทรงสูงปีกกว้างพอประมาณ โดยหมวกทรงสูงจะแทนความสูงของมงกุฎ ขณะที่ปีกที่ไม่กว้างมากเพื่อแสดงใบหน้าให้ชัดเจน แฟชั่นรูปแบบหนึ่ง สิ่งที่ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากคือการเลือกเสื้อผ้าและหมวกให้เข้ากัน หมวกจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์แฟชั่นประจำตัวควีนไปโดยปริยาย การสวมหมวกของราชวงศ์อังกฤษไม่ใช่เพียงเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่เพื่อคงไว้ซึ่งกฎระเบียบด้วย ควีนเอลิซาเบธที่ 2 […]

Back to Top